background_visual
  • ESPA keuring parkeergarage Eemplein te Amersfoort

logo-verkleind

Parkeergarage Eemplein heeft de ESPA-onderscheiding ontvangen. 

De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De ESPA wordt in Nederland uitgereikt door Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland waarin gemeenten, adviesbureaus, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, leveranciers van parkeercontrole-apparatuur zitting hebben.

De ESPA is in het leven geroepen door de Europese parkeerbranche, omdat zij de kwaliteit en het imago van parkeervoorzieningen wil verhogen. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van een uitvoerige checklist, waarbij onderdelen als verlichting, gebruiksgemak, veiligheid, comfort en betaalsystemen aan de orde komen.

Om in aanmerking te komen voor de award moet een minimaal aantal van 115 punten worden behaald. Parkeergarage Eemplein kwam op een eindscore van 199 punten. Na het verstrekken van een Award zal de garage nog tweejaarlijks getoetst om te zien of de kwaliteit nog aan de criteria voldoet.